ocena tveganja

Ocena tveganja pokaže nevarnosti

Pri opravljanju katerega koli dela so mogoča tveganja za nevarnost. Opravljanje določenih del je manj nevarno, opravljanje določenih del je bolj nevarno. Delavci, ki pri opravljanju svojega dela uporabljajo različne stroje ali nevarne snovi, so bolj podvrženi nevarnostim. Nevarne snovi se uporabljajo pri več vrstah dela, na primer v lepotnih salonih, laboratorijih, frizerskih salonih, kemičnih tovarnah, v raznih delavnicah. Prav zato je nujno, da se v takšnih delovnih prostorih izvede ocena tveganja za nevarne snovi. V lepotnih salonih, ki nudijo storitve, kot so manikira, morajo kozmetičarke uporabljati le izdelke, ob nakupu katerih so prejele deklaracijo. Slednja vsebuje navodila za varno uporabo pripravka.

Ocena tveganja, da se prepreči nesreča

Snovi, ki so opredeljene kot nevarne, še posebej ob uporabi, ki ni v skladu z navodili za varno uporabo, lahko človeku škodujejo na več načinov. Mogoče je, da oseba ob večkratni uporabi zboli za rakom, nekatere nevarne snovi lahko povzročijo poškodbe notranjih organov, živčnega sistema, tudi astmo ali težave s kožo, na primer opekline. Da bi se nevarnost vseh mogočih poškodb zmanjšala do mere, ki je sprejemljiva in najmanjša, se naroči ocena tveganja za nevarne snovi. Njen osnovni namen je torej zmanjšati nevarnost za delavce in stranke. Dobra ocena tveganja pa je opravljena tudi za ta namen, da se poskrbi za zdravje zaposlenih in ustvari prijazno delovno okolje.

Ocena tveganja za ugotovitev nevarnosti

Že če je opravljena kakovostna ocena tveganja, se s tem omogoči uspešno obvladovanje tveganj. V najboljšem mogočem primeru se da tveganja pri delu popolnoma odstraniti, sicer pa je mogoče tveganja občutno zmanjšati. Naloga delodajalca je, da poskrbi za svoje zaposlene. Zato mora delodajalec s pomočjo strokovnjaka redno preverjati, katere snovi so nevarne in kakšne so lahko posledice dolgotrajne uporabe in dolgotrajne izpostavljenosti. Ko je ocena tveganja izvedena, delodajalec in strokovnjak lahko vidita, kaj vse se lahko zgodi pri delu. Mogoče je, da prisotnost kemičnih snovi pri delu še ni bila ugotovljena. Mogoče je tudi, da pri delovnem procesu nastajajo kemične snovi. Zato je ocena tveganja res pomembna, da se identificirajo te kemične snovi in se ugotovi, ali so nevarne.